Project Description

GL1 140

روغن دنده

روغن دنده بسیار با کیفیت و با قدرت تحمل بار بسیار زیاد است که برای روانکاری جعبه دنده دستی انواع خودرو های بنزینی و دیزلی که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود. این محصول با استفاده از روغن پایه با کیفیت و مواد افزودنی مرغوب تهیه می شود

روغن دنده

روان کاری جعبه دنده

مناسب خودرو های بنزینی و دیزلی

مشخصات فنی

Test Method Unit Result

Dencity @ ۱۵۰ C

ASTM D۹۰۵۲

Kg/m۳

۹۰۰ (±۱۰)

Flash Point ( COC )

ASTM D۹۲

۰C

۲۲۵ (±۵)

Pour Point

ASTM D۹۷

۰C

-۱۵ (±۳)

Viscosity @ ۱۰۰۰ C

ASTM D۴۴۵

CSt

۲۵ (±۰.۵)

VI

ASTM D۲۲۷۰

---

۱۰۰ (±۵)