محصولات سوختی صادراتی

قیمت روز دلار

آنالیز سوختی

جهت مشاهده کامل اطلاعات بر روی + کنار نام فرآورده کلیک کنید.

نوع محصول حداقل سفارش قیمت روز محل بارگیری شرایط خرید توضیحات آنالیز تاریخ بروزرسانی
هیدرو کربن سبک 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش light-hidrocarbon1.pdf
1401/04/26
بنزین 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش d2-بندر-عباس.pdf
1401/04/14
گازوئیل 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش .pdf
1401/04/11
بنزین 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش BENZENE.pdf
1401/04/11
گازوئیل 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش AZERBAIGAN-GASOIL.pdf
1401/04/11
گازوئیل 5,000 740 تحویل مخزن 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش unnamed-file.pdf
1401/03/30
گازوئیل 10,000 690 انبار نفت بندر عباس 10% پیش پرداخت گازوئیل آنالیز نخجوان
پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش
gazoeil.pdf
1401/03/28
هیدرو کربن سبک 200 650 قزوین 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش HIDROCARBON-SABOK-1.pdf
1401/03/28
بنزین 100 9,500 پیرانشهر 10% پیش پرداخت بنزین ترکمنستان، پیرانشهر
پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش
BENZENE.pdf
1401/03/28
بنزین 500 5,484,896 بندر امام یا بندر عباس به شرط اجاره مخزن 10% پیش پرداخت پس از دریافت وجه پیش پرداخت تسویه حساب زیر دوش BENZIN-JONOB.pdf
1401/03/28
نوع محصول محل بارگیری